Horizont 2023/17: Az Óvilág geostratégiája: Európa elszigetelődése

2023. december 6.

Horizont 2023/17: Az Óvilág geostratégiája: Európa elszigetelődése

Horizont 2023/17: Az Óvilág geostratégiája: Európa elszigetelődése

Az Óvilág geostratégiája: Európa elszigetelődése

Dezső Tamás elemzése

A bipoláris világrend 1990-es bukása után a történelem nem ért véget. A „Nyugat” nem tudta a történelmi helyzetet kihasználva homogenizálni, saját képére formálni a világot és rövidesen elkezdődött/folytatódott a világ polarizálódása. Olyan szereplők kértek, követeltek maguknak legalább regionális vezető szerepet és elismerést, akik a „Nyugattól” ezt a szerepet sohasem kapták meg, sőt sokszor a „Nyugat” céltáblái voltak. Ennek következtében az Óvilág geostratégiai térképén, a nagy sakktáblán, számos olyan „tiszt” kapott vagy harcolt ki magának szerepet és lehetőséget, amellyel az utóbbi évtizedekben elkezdett élni. A nyugati eufória hamar eloszlott, mert szembe kellett nézni a világ kulturális és vallási sokszínűségével. Számos kulturális és vallási eltérés, illetve az azokból adódó eltérő fejlődési irányok sikeresen törik meg a hőn áhított koherenciát. A „Nyugat” ezt nem vette észre, vagy nem értette. Ezért meglepetten szembesül azzal, hogy a világ más régiói, más globális vagy regionális hatalmai más fejlődési pályán mozogva sikereket érnek el a gazdaság és a politika terén és lassan felépítenek egy a „Nyugat” szempontjából alternatív valóságot. A „Nyugat” ráébredt, hogy ha a sakkjátszmát a mostani bábukiosztással, a sakk hagyományos szabályai szerint játssza, akkor néhány lépés múlva mattot kap. A következő tanulmány azokat a kihívásokat, sőt töréspontokat veszi sorra, amelyek veszélyt jelentenek a „Nyugat”, azon belül is az EU globális befolyására és szerepvállalására, sőt, ami a „Nyugat” jövője szempontjából messzemenő következményekkel is járhat, magára a nyugati értékrendre.

Az elmúlt két évben két olyan háború rázta meg a világot, legalábbis a világ közvéleményét, amely jó időre végletesen, de lehet, hogy véglegesen megosztotta a világot és felgyorsította a két nagy kialakuló tábor, a „Nyugat” és a „Kelet” létrejöttét. Emellett egy már korábban létrejött új világkereskedelmi és világgazdasági platform, illetve hálózat, a BRICS országok szövetségének bővülése is komoly hatást gyakorol a világnak eddig a „Nyugat”’ által dominált koherenciájára. Jelen tanulmány azt a három törésvonalat hivatott bemutatni, amely újrarajzol(hat)ja az Óvilág globális geostratégiai egyensúlyainak a térképét.

Az elemzés teljes szövege itt tölthető le.

Fotó: shutterstock.com