Önkéntes hazatérés

Önkéntes hazatérés

Egy külföldi személy szabad akaratán alapuló támogatott vagy független visszatérése a származási országába vagy egy harmadik országba.

(Fotó: belugyialapok.hu)

Hotspot

Hotspot

A hotspot olyan létesítmény, amelyet a tengeri úton érkező migránsok fogadására és regisztrálására hoztak létre az Európai Unió külső határain. A hotspot-ok célja, hogy megakadályozzák az Olaszország és Görögország határához érkező migránsok beáramlását az Európai Unió területére.

Genfi menekültügyi egyezmény

Genfi menekültügyi egyezmény

Az 1951. évi genfi menekültügyi egyezmény és annak 1967. évi jegyzőkönyve az ENSZ égisze alatt létrejött jogi dokumentum, amely meghatározza a menekült nemzetközi jogi fogalmát, megállapítja a menekültek jogait és az államok velük szemben fennálló jogi kötelezettségeit. Az egyezmény tartalmazza a visszaküldés tilalmát, amely azt jelenti, hogy a menekültet nem szabad olyan országba visszaküldeni, ahol az életét vagy a szabadságát súlyos veszély fenyegeti.

(Fotó: www.magyarhirlap.hu, AFP/Anne Chaon)

Genfi konvenciók

Genfi konvenciók

A genfi konvenciók négy egyezményt és három kiegészítő jegyzőkönyvet tartalmaznak, amelyek meghatározzák a háborúban alkalmazott humanitárius bánásmód nemzetközi jogi normáit; megállapítják a háborús foglyok alapvető jogait, intézkedéseket tartalmaznak a sebesültek és betegek, valamint a háborús övezetben lévő civilek védelme érdekében.

Dublini rendszer

Dublini rendszer

A dublini rendszer azon kritériumok és eljárások összessége, amelyek meghatározzák, hogy az Európai Unió mely tagállama felel egy nemzetközi védelmet kérő személy ügyének elbírálásáért. A dublini rendszer lehetővé teszi egy tagállam számára, hogy a menedékkérőt visszaküldje a kérelem feldolgozásáért felelős tagállamba, amely általában az az ország, amelyen keresztül a menedékkérő először az Európai Unió területére belépett.

(Fotó: hu.wikipedia.org/wiki/Dublini_rendelet)

Kiutasítás

Kiutasítás

A külföldi állampolgár valamely államterületről való eltávolításának legáltalánosabb módszere, amellyel az állam kötelezi a külföldit az állam elhagyására; amennyiben erre a külföldi önként nem hajlandó, akkor kényszerrel hajtják végre (kitoloncolás).

(Fotó: theguardian.com, David Ryder/Getty Images)

Kiegészítő védelemben részesült személy

Kiegészítő védelemben részesült személy

A magyar jog szerint oltalmazottként elismert személy nemzetközi jogban használt megnevezése.

(Fotó: blogs.icrc.org, Nadia Shira Cohen)

Oltalmazott

Oltalmazott

A magyar jog szerint kiegészítő védelemben részesülő olyan külföldi, aki nem felel meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni.

(Fotó: www.icrc.org, Reuters)

Menekült

Menekült

Olyan személy, akit hazájában vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban faji okból, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vallási, illetve politikai meggyőződése miatt üldöznek, vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelme megalapozott.

Gazdasági migráns

Gazdasági migráns

Olyan személy, aki megélhetési okokból, a hazájában vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban elérhető pénzügyi lehetőségeknél jobb feltételek reményében önkéntesen másik államba távozik.

Asylum shopping

Asylum shopping

Az a gyakorlat, amelynek során a menedékkérők több államban menedékkérelmet nyújtanak be, illetve kifejezetten egy meghatározott államban kívánnak menedékért folyamodni, miután több másik államon áthaladtak.

Irreguláris (illegális) migráció

Irreguláris (illegális) migráció

A küldő, a tranzit- vagy a fogadó ország szabályozási normáin kívül történő és nemzetközi határ átlépésével járó mozgás, például megfelelő személyazonosító és/vagy úti okmányok, vagy a jogszerű belépéshez (és tartózkodáshoz) szükséges engedély (vízum) hiányában történő belépés egy adott országba.

Migráció

Migráció

Egy személy vagy személyek csoportjának helyváltoztatása egy államon belül vagy nemzetközi határt átlépve, beleértve a menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, gazdasági migránsok és más — pl.: családegyesítési — célból vándorló személyek mozgását.

Migráns

Migráns

Az a személy, aki egy államon belül vagy nemzetközi határt átlépve távozik saját lakóhelyéről, függetlenül az adott személy jogi státuszától, a helyváltoztatás önkéntes vagy kényszerű jellegétől, kiváltó okától, valamint a tartózkodás időtartamától.

Menedékkérő

Menedékkérő

Üldöztetés vagy komoly veszély elől saját országán kívül egy másik országban biztonságot kereső személy, ahol menekültstátusz iránti kérelmének elbírálását kivárja a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szintű jogi szabályozásokkal összhangban, és ahonnan elutasító döntés esetén távoznia kell.