Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a Századvég Alapítvány által alapított Migrációkutató Intézet (MKI) honlapján.

A migráció napjaink egyik legnagyobb kihívásai közé tartozik a fejlett és a fejlődő világban egyaránt. Azt tapasztaljuk, hogy a globalizáció legalább annyi problémát felszínre hozott, mint amennyit megoldott. A tömeges bevándorlás hosszú távú következményei komplett társadalmak profilját rajzolják újra, és milliók sorsára vannak hatással. Emiatt kulcskérdés, hogy a jelenségről minél teljesebb képet kapjunk. Meggyőződésünk, hogy a tudományos közösségnek megkerülhetetlen szerepe van a migráció mozgatórugóinak és társadalmi hatásainak feltérképezésében. Intézetünk azzal a nem titkolt céllal jött létre 2015 őszén, hogy az Európát célzó bevándorlást tudományos igényességgel, azonban a téma iránt érdeklődő, akadémiai háttérrel nem rendelkező közönség számára érthetően kutassa, illetve magyarázza.

A migráció sokszínű és komplex jelenség, ezért igyekszünk annak valamennyi kulcsfontosságú aspektusát lefedni elemzéseinkben. Kiemelt figyelmet fordítunk a migráció politikai, gazdasági, biztonsági, kulturális-vallási és nemzetközi jogi vonatkozásaira, Európa és a legfontosabb kibocsátó és tranzitrégiók vonatkozásában egyaránt. Kutatóink háttere ennek megfelelően rendkívül változatos: Intézetünkben biztonságpolitikai szakértő, Afrika- és Törökország-kutató, jogász, politológus és közgazdász is foglalkozik az Európát célzó bevándorlás értelmezésével. Elemzőmunkánkat terepkutatásokkal igyekszünk megalapozottabbá tenni: munkatársaink rendszeresen ellátogatnak a kontinensünket körülvevő kulcsrégiókba, illetve a tömeges bevándorlás által leginkább érintett európai frontországokba és befogadó államokba. Így hiteles információkkal, adatokkal egészíthetjük ki szakmai anyagainkat. Elemzéseinkkel, kutatásainkkal rendszeresen találkozhatnak a legfontosabb hazai médiumokban. Emellett örömmel fogadjuk el a migrációhoz kapcsolódó hírek értelmezésére felkérő, megtisztelő meghívásokat is.

Az MKI migrációrealista álláspontot foglal el: miközben elismerjük, hogy a legális migráció bizonyos körülmények között kölcsönösen előnyös lehet a fogadó és a kibocsátó országoknak, illetve a migráló személyeknek, a tömeges vándorlás – legyen az legális, vagy éppen illegális – számos kockázatot hordoz az érintett felek számára. A fejlett és a fejlődő világ közös felelőssége, hogy erősítsék a kivándorlással érintett régiók megtartóképességét, segítsék a fenntartható fejlődés megvalósítását, a klímaváltozás elleni küzdelmet és a fegyveres konfliktusok rendezését. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió akkor jár el helyesen, ha ezt az utat követi.

Remélem, hogy munkánkat értékesnek és hasznosnak fogja találni.

Dr. Dezső Tamás

Igazgató