Horizont 2023/16: A „magyar modell” — A vendégmunkások jönnek, dolgoznak, majd hazamennek

2023. november 21.

Horizont 2023/16: A „magyar modell” — A vendégmunkások jönnek, dolgoznak, majd hazamennek

Horizont 2023/16: A „magyar modell” — A vendégmunkások jönnek, dolgoznak, majd hazamennek

A „magyar modell” — A vendégmunkások jönnek, dolgoznak, majd hazamennek

Sayfo Omar elemzése

Nemcsak európai, de nemzet­közi viszonylatban is példátlanul szigorú törvénytervezet került a parlament elé az Európán kívül­ről érkező vendégmunkások be­utaztatásának és alkalmazásának a szabályozására. A jogalkotók garanciák sorával szavatolják, hogy a dolgozók munkaszerző­désük lejártát követően ne ma­radhassanak egyéb jogcímeken hazánkban, és ne hozhassák maguk után családjaikat sem. A jogszabály tehát – miközben az európai normákkal összhangban – garantálja a munkások emberi jogait, számos ponton még az Arab-öböl országainál is szigorúbb gyakorlatot vezet be.

Az elemzés teljes szövege itt tölthető le.

Fotó: shutterstock.com