Horizont 2021/10: Zsoldosok Afrikában — a kiszervezett béke zálogai?

2021. június 2.

Horizont 2021/10: Zsoldosok Afrikában — a kiszervezett béke zálogai?

Horizont 2021/10: Zsoldosok Afrikában — a kiszervezett béke zálogai?

Zsoldosok Afrikában — a kiszervezett béke zálogai?

Tóth Klaudia elemzése

Elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy az Afrikában folytatott zsoldostevékenységek miként hatnak a helyi konfliktusokra, illetve, hogy melyek a kontinensen legaktívabb katonai magánvállalatok. Afrikában egyáltalán nem szokatlan, hogy egy országon belüli lázadás, felkelés, szélsőséges szervezet leveréséhez katonai magánvállalatokat bérelnek fel a helyi kormányok. Az elmúlt 25-30 év statisztikái azt jelzik, hogy fokozódó igény mutatkozik a zsoldoshadseregek iránt, és egyre több vezető dönt úgy, hogy a külföldi, speciális kiképzést biztosító, modern felszereléssel és fegyverzettel harcoló, zömében több évtizedes katonai tapasztalattal rendelkező magánvállalatokra bízza a piszkos munkát. A zsoldosok növekvő számával egyidejűleg egyre több olyan hírt lehet olvasni, amelyek a hozzájuk kötődő atrocitásokról, állítólagos kegyetlenkedésekről számolnak be – ez hozzájárul az amúgy is feszült nemzetközi helyzet további romlásához.

Jóllehet számos aggály övezi az efféle csapatok bevetését (külföldiként nehezebb az elszámoltathatóságuk, gyakran irreguláris módon harcolnak, pusztán a nyereségvágy vezérli őket), mégis egyre több állam hajlik arra, hogy a költséges állandó nemzeti hadsereg fenntartása helyett (vagy mellett) katonai magánvállalatoknak szervezi ki egy-egy fegyveres konfliktus megoldását. A zsoldosok bevetése hozzájárul a konfliktusok kirobbanásához, elhúzódásához, emiatt sok esetben például pont az efféle csapatokhoz kötődő tevékenységek generálják az elvándorlást a háború sújtotta területekről. Jelen írás az Afrikában alkalmazott katonai magánvállalatok jellemzőit, társadalmi percepciójukat, megítélésüket, eredményeit vázolja és olyan, a téma szempontjából releváns országokat mutat be, amelyekben már alkalmaztak vagy jelenleg is alkalmaznak katonai magánvállalatokat.

Az elemzés teljes szövege itt tölthető le.