Marsai Viktor

Igazgató
Marsai Viktor

Dr. Marsai Viktor 2008-ban diplomázott az ELTE BTK történelem-esztétika szakpárján, majd 2010-en másoddiplomát szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen biztonság- és védelempolitikából. 2008-tól kezdve az ELTE Történettudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjasa, a szomáliai államépítéssel foglalkozó disszertációját 2014 tavaszán védte meg. 2010-2011 között a Honvédelmi Minisztérium munkatársa. 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főállású munkatársa először tanársegédként, majd 2016-től egyetemi adjunktusként. 2014-től óraadóként tevékenykedik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2017 márciusától a kutató az NKE-n működő Afrika a globalizált világban Ludovika Kutatócsoport vezetője. 2017 tavaszán Marsai elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíját. 2017 szeptemberétől a Migrációkutató Intézet részmunkaidős munkatársa, 2019 októberétől kutatási igazgatója, 2022-től igazgatója. Marsai Viktor fő kutatási területe az afrikai migrációs folyamatok vizsgálata, illetve a migráció biztonságpolitikai vonatkozásai.

Fotó: Gyurkovits Tamás