A Limen folyóirat a Migrációkutató Intézet évente kétszer megjelenő angol nyelvű tudományos folyóirata. Kiadványsorozatunk komplex, kritikus és realista módon tekint a modern migrációra. A Limen egyrészről a kritikai gondolkodáshoz elengedhetetlen távolságtartással tekint a migrációra, értve ez alatt, hogy a migrációs hullámok olyan racionális döntéseknek a lenyomatai, amelyek mozgatórugóit gazdasági, politikai és társadalmi érdekek teremtik meg. A kritikai látószög következménye, hogy a Limen elsősorban a valóságra, azaz a migrációt mozgató push– és pull-tényezőkre koncentrál, illetve a migráció különböző folyamataira. Másrészről a folyóirat komplexitása abban rejlik, hogy egy közös fórumot teremt az európai, afrikai, közel-keleti stb. migrációkutatási témákban született tudományos eredményeknek. Továbbá folyóiratunk szívesen látja az interdiszciplináris metodológiára épülő kutatásokat, különösen a migrációs hullámok szociológiája és története; a migráció gazdasági vonatkozásai; a migrációhoz kötődő biztonságpolitikai kihívások, például radikalizáció, szervezett bűnözés és antiszemitizmus; a migrációt formáló politikai és vallási környezet, különösen Afrikában és a Közel-Keleten; a migráció kihívásai a nemzeti, európai és nemzetközi jogban; illetve a klímamigráció alternatív narratívái témakörökben.

A kéziratokat az info@migraciokutato.hu emailcímre várjuk.

Limen ― BemutatkozásA szerkesztőbizottság tagjai:

Dezső Tamás, Janik Szabolcs, Marsai Viktor,

Orbán Balázs, Pénzváltó Nikolett, Sayfo Omar, Tóth Norbert, Vargha Márk,

Veres Kristóf György

 

Főszerkesztő:

Marsai Viktor (kutatási igazgató, Migrációkutató Intézet)

 

Kiadó:

Dezső Tamás (Igazgató, Migrációkutató Intézet)

Pf. 155, 1518 Budapest

info@migraciokutato.hu

©Migrációkutató Intézet

ISSN: 2732-0200

 

Alapítók:

 

Limen ― Bemutatkozás

Limen ― Bemutatkozás